วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม

วันที่ 22 ธ้นวาคม 2553 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิมได้จัดการแข่งขันกีฬาสีสำหรับนักเรียนปฐมวัย โดยมีเด็กหญิงศุภัชญา เลิศขามป้อม (น้องปรายฟ้า) เป็นตัวแทนถือป้ายประจำสีชมพู สวย เริ่ด เชิด โสด(เหมือนแม่จริงๆ)

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ 2553

วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอภูเขียว

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2553 สพป.เขต2 ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภูเขียวและโรงเรียนภูมิ ข้าพเจ้าส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ม.1-3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานีในเดือนธันวาคม และข้าพเจ้าเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมท้องถิ่น ประเภท นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน(อนุรักษ์) ชั้น ม.4-6

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ณ โรงเรียนภูเขียวและโรงเรียนภูมิวิทยา ข้าพเจ้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ (ม.1-3)และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง(ม.1-3) ได้เป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 8 - 9 พฤศจืกายน 2553 ณ โรงเรียนภูเขียว สู้ตายค่ะ

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5-7 ตุลาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

เข้าอบรมการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ

วันที่ 30ก.ย.-1 ต.ค.53 ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมี รศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมถาวร เป็นวิทยากรให้ความรู้

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

ชุดประจำชาติไทย ความสำเร็จกับเอกลักษณ์ไทยบนเวทีโลก


ชุดประจำชาติไทย บนเวทีนางงามจักรวาล (MISS UNIVERSE)
แต่ถ้าจะเอาเรื่องของสถิติบนเวทีการประชันสวยเวทีโลก สาวไทยก็ไม่น้อยหน้าใคร เพราะติดท็อปไฟฟ์ 5 อันดับแรกของโลกเลยทีเดียว เพราะจาก 59 ครั้งที่ผ่านมา มิสไทยแลนด์คว้าไปมาแล้วถึง 2 สมัย จาก อภัสรา หงสกุล ในปี 1965 และ ''ปุ๋ย'' ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ในปี 1988 คิดแล้ว...ก็อดที่จะภูมิใจแทนสาวไทยไม่ได้เช่นกันแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้น ที่อาจจะพูดได้ว่ามีความสำคัญไม่แพ้ มงกุฎนางงามจักวาล นั่นคือการประกวดการแต่งกายชุดประจำชาติ เพราะนอกจากจะเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของแต่ละประเทศแล้ว การประชันชุดประจำชาติในแต่ละปี ยังถือเป็นสีสันบนเวทีนางงามโลกแห่งนี้เลยทีเดียว

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ประชุมผู้ปกครอง) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553

วันที่ 26 สิงหาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

12 สิงหาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายสังคม อัตถากร นายอำเภอภูเขียวเป้็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผู้ว่าประปาแห่งประเทศไทย (นายวิเศษ ชำนาญวงษ์) มอบทุนการศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้มีโอกาสต้อนรับ นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการประปาแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาและรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว และนายสวาสดิ์ งอกคำ ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานได้มอบโล่นักเรียนดีเด่นของโรงเรียนภูเขียวแก่นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ค่ายวิทยาศาสตร์ โลกใสในจอสวย Climate Change Camp

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โลกใสในจอสวย Climate Change Camp ในระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2553 ณ บ้านพักวิทยาศาสตร์สิริธร ปทุมธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมพร้อมด้วยคุณครูเชวงศักดิ์ สุขสนิท และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อีก 4 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำสารคดีวิทยาศาสตร์ สนุกมากๆค่ะ

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แห่เทียนประจำปี 2553

โรงเรียนภูเขียวส่งเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนเข้าประกวดการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553 ณ เทศบาลตำบลผักปัง วันที่ 26 กรกฎาคม 2553

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมมากมายและกิจกรรมที่หลากหลายมีสาระและประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่าน

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการการ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง ห้องเรียนวันนี้และอนาคต โดยข้าพเจ้าเป็นพิธีกรดำเนินรายการและวิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในฐานปฏิบัติการเคมี

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันต่อต้านยาเสพติด (25 มิถุยายน 2553)

โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเข้าร่วมขบวนดังกล่าว

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันไหว้ครู ประจำปี 2553

วันที่ 10 มิถุนายน 2553 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ช่วยอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมเสมอมา

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ใบความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
อาหาร (food)
คือ สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้ว ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง มีความต้านทานโรค เช่น ข้าว โปรตีน แป้ง ขนมปัง เป็นต้น
สารอาหาร (nutreint) คือ สารเคมีที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร แบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ
1. สารอาหารที่ให้พลังงาน เช่น โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต
2. สารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน เช่น วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำ


สารอาหารที่ให้พลังงาน

1. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) คือ สารอาหารจำพวก ข้าว เผือก มัน ฯลฯ มีธาตุหลักเป็นองค์ประกอบ คือ H O C โดยอัตราส่วนระหว่าง H:O เท่ากับ 2:1 มีสูตรโมเลกุล คือ (CH2O)n
ประเภทของคาร์โบไฮเดรต แบ่งออกเป็น 3 พวกใหญ่ คือ
1. น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) เป็นน้ำตาลที่มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ละลายน้ำได้ดี มักมีรสหวาน น้ำตาลที่เราคุ้นเคยกันนี้ได้แก่
- กลูโคส (glucose) พบในผักและผลไม้มีความสำคัญต่อร่างกายเพราะนำไปใช้เป็นพลังงาน มีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย
- ฟรุกโทส (fructose) พบในผัก ผลไม้ น้ำผึ้ง เป็นน้ำตาลที่หวานมากกว่าน้ำตาลธรรมชาติ
- กาแลคโทส (galactose) พบใน นํานมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนำนม
2. น้ำตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide) คือ การรวมตัวกันของนำตาลโมเลกุลเดี่ยวตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป มีสูตรทางเคมีคือ C12H22O11 ได้แก่
- มอลโทส (moltose) เกิดจากการวมตัวกันระหว่างกลูโคสกับกลูโคส พบมากในผัก ผลไม้
- ซูโครส (sucrose) เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างกลูโคสกับฟรักโทส พบมากที่สุดในอ้อยเรียกอีกอย่างว่าน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายนั่นเอง พบมากในอ้อย น้ำตาลมะพร้าว
- แลกโทส (lactose) เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างกลูโคสกับกาแลคโทส เป็นน้ำตาลที่พบในน้ำนมคนและสัตว์ ไม่พบในพืช และมีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลทราย
3. น้ำตาลโมเลกุลใหญ่ (polysaccarite) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่พบมากที่สุด
- เซลลูโลส (cellulose)
- แป้ง
- ไกลโคเจน (glycogen)
ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อร่างกาย
1. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี่ และเป็นพลังงานที่จะถูกร่างกายนำมาใช้ก่อนสารอาหารไขมันและโปรตีนตามลำดับ
2. ช่วยให้ร่างกายนำสารอาหารโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ กล่าวคือ ถ้าร่างกายได้ พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตมาใช้ไม่เพียงพอ ร่างกายจะนำเอาโปรตีนมาสลายให้เกิดพลังงาน แทนร่างกายก็จะผอมลงได้
3.ใช้เป็นพลังงานสำรองของร่างกาย ถ้าร่างกายรับประทานพวกตาร์โบไฮเดรตมากเกินไป ส่วนเกินนี้จะถูกปลี่ยนเป็นไขมันสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย และจะถูกนำมาใช้เมื่อร่างกาย ขาดแคลนพลังงาน
4. เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของตับ ซึ่งเป็นอวัยวะส่วนสำคัญของร่างกายในการขจัดสารพิษ ในเลือด