วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แข่งขันกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม

วันที่ 22 ธ้นวาคม 2553 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิมได้จัดการแข่งขันกีฬาสีสำหรับนักเรียนปฐมวัย โดยมีเด็กหญิงศุภัชญา เลิศขามป้อม (น้องปรายฟ้า) เป็นตัวแทนถือป้ายประจำสีชมพู สวย เริ่ด เชิด โสด(เหมือนแม่จริงๆ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น