วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ค่ายวิทยาศาสตร์ โลกใสในจอสวย Climate Change Camp

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โลกใสในจอสวย Climate Change Camp ในระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2553 ณ บ้านพักวิทยาศาสตร์สิริธร ปทุมธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมพร้อมด้วยคุณครูเชวงศักดิ์ สุขสนิท และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อีก 4 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำสารคดีวิทยาศาสตร์ สนุกมากๆค่ะ

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แห่เทียนประจำปี 2553

โรงเรียนภูเขียวส่งเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนเข้าประกวดการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553 ณ เทศบาลตำบลผักปัง วันที่ 26 กรกฎาคม 2553

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ หอประชุมรวมใจ 60 ปี โรงเรียนภูเขียว มีโรงเรียนที่เข้าร่วมมากมายและกิจกรรมที่หลากหลายมีสาระและประโยชน์สำหรับคุณครูทุกท่าน

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการการ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง ห้องเรียนวันนี้และอนาคต โดยข้าพเจ้าเป็นพิธีกรดำเนินรายการและวิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในฐานปฏิบัติการเคมี