วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แห่เทียนประจำปี 2553

โรงเรียนภูเขียวส่งเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนเข้าประกวดการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2553 ณ เทศบาลตำบลผักปัง วันที่ 26 กรกฎาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น