วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ประชุมผู้ปกครอง) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553

วันที่ 26 สิงหาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

12 สิงหาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายสังคม อัตถากร นายอำเภอภูเขียวเป้็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผู้ว่าประปาแห่งประเทศไทย (นายวิเศษ ชำนาญวงษ์) มอบทุนการศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้มีโอกาสต้อนรับ นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ผู้ว่าการประปาแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาและรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเขียว และนายสวาสดิ์ งอกคำ ประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานได้มอบโล่นักเรียนดีเด่นของโรงเรียนภูเขียวแก่นายวิเศษ ชำนาญวงษ์