วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

โครงสร้างอะตอม (ม.4)


นักเรียนม.4ที่เรียนวิชาเคมีพื้นฐาน(ว31102) กับคุณครูเปลี่ยมศรี สามารถเข้ามาดูบทเรียนเรื่อง โครงสร้างอะตอม ล่วงหน้าและลองทำแบบทดสอบและแบบฝึกหัดได้

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ประเพณีลอยกระทง

วันเพ็ญเดือน12 นำก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง เสียงเพลงในงานวันลอยกระทงแว่วมากระทบประสาทหู ทำให้นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทง ข้าพเจ้าจึงได้พาครอบครัวไปร่วมงานวันลอยกระทงที่เทศบาลได้จัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน

รายวิชาเคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว31102

นักเรียนชั้นม.4ที่เีรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน ว31102 ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยววิชาที่เรียนสามารถเข้ามาดูเนื้อหาและแบบทดสอบก่อนเรียนได้นะคะ