วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

น้องปรายฟ้าแสดงงานวันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2554 น้องปรายฟ้าได้ร่วมแสดงงานวันแม่ในเพลง "อิ่มอุ่น" น้องปรายฟ้าโชว์การแสดงเต็มที่ ถูกใจผู้ปกครองมาก ได้รับคำชมจากคุณครูประจำชั้น