วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เที่ยวทั่วไทยสบายใจไทยแลนด์

ช่วงปิดภาคเรียนได้มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวจังหวัดลพบุรี(ถิ่นเดิม)เที่ยวนำตกวังก้านเหลือง และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์