วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

น้องปรายฟ้าแสดงงานวันแม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2554 น้องปรายฟ้าได้ร่วมแสดงงานวันแม่ในเพลง "อิ่มอุ่น" น้องปรายฟ้าโชว์การแสดงเต็มที่ ถูกใจผู้ปกครองมาก ได้รับคำชมจากคุณครูประจำชั้น

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา2554

วันที่ 7 มิถุนายน 2554 โรงเรียนภูเขียวได้จัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมจำนวนมาก โดยมีคุณครูเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม และคุณครูฉัตรชัย จันทร์ดี ครูที่ปรึกษาห้อง ม.4/4 ให้การต้อนรับ

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เที่ยวดรีมเวิลด์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 น้องปรายฟ้าไปเที่ยวดรีมเวิลด์ ขี่เครื่องเล่นสนุกสนาน นั่งรถไฟชมบรรยากาศในสวนสนุก โดยมีไกด์นำเที่ยวกิตติมศักดิ์

เที่ยวสวนสยาม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 น้องปรายฟ้าไปเที่ยวสวนสยาม ทะเล-กรุงเทพ สนุกสนานมากๆ

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

มอบวุฒิบัตรและการแสดงของนักเรียนประจำปี 2553

วันที่ 12 มีนาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิมได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและการแสดงประจำปีของนักเรียน โดยมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับ น้องปรายฟ้าได้เข้าร่วมแสดงในชุด สับปะรด เต้นได้สวยงามและเร้าใจคนดูมาก

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทัศนศึกษาพระธาตุพนม หอแก้วมุกและวัดชัยมงคล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ชุมนุมต้นกล้าภูเขียวโรงเรียนภูเขียว ได้ไปทัศนศึกษาที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม หอแก้วมุกและตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร วัดชัยมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อบรมหลักสูตรโลกทั้งระบบ

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2554 สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดอบรมหลักสูตรโลกทั้งระบบ สำหรับโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทัศนศึกษา(ยุวกาชาดม.2) จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 มกราคม 2554 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการนำยุวกาชาด ม.2 ไปทัศนศึกษา ณ ชุมชนด่านเกวียนและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป้็นหิน จังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

วันครู ประจำปี 2554

มอบเพลงพระคุณที่สามให้กับคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป้นคนดี..ตลอดกาล

วันครู ประจำปี 2554

วันที่ 16 มกราคม 2554 โรงเรียนภูเขียวร่วมกับหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมวันครู โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

วันที่ 7 มกราคม 2554 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิมได้จัดงานวันเด้กให้นักเรียนในโรงเรียน โดยมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น น้องปรายฟ้าแสดงในงานนี้ด้วย เพลง สวัสดีปีใหม่ น่ารักมากๆ (ขอบอก)

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2553 ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญทอง