วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2553 ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญทอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น