วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

วันครู ประจำปี 2554

มอบเพลงพระคุณที่สามให้กับคุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป้นคนดี..ตลอดกาล

วันครู ประจำปี 2554

วันที่ 16 มกราคม 2554 โรงเรียนภูเขียวร่วมกับหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมวันครู โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

วันที่ 7 มกราคม 2554 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิมได้จัดงานวันเด้กให้นักเรียนในโรงเรียน โดยมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น น้องปรายฟ้าแสดงในงานนี้ด้วย เพลง สวัสดีปีใหม่ น่ารักมากๆ (ขอบอก)

วันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี

ข้าพเจ้าได้นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2553 ผลการแข่งขันได้ระดับเหรียญทอง