วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทัศนศึกษา(ยุวกาชาดม.2) จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 27 มกราคม 2554 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยการนำยุวกาชาด ม.2 ไปทัศนศึกษา ณ ชุมชนด่านเกวียนและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป้็นหิน จังหวัดนครราชสีมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น