วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อบรมหลักสูตรโลกทั้งระบบ

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2554 สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จัดอบรมหลักสูตรโลกทั้งระบบ สำหรับโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น