วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันแม่ 12 สิงหามหาราชินี

12 สิงหาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายสังคม อัตถากร นายอำเภอภูเขียวเป้็นประธานในพิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น