วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ประชุมผู้ปกครอง) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553

วันที่ 26 สิงหาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น