วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้อำนวยการการ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง ห้องเรียนวันนี้และอนาคต โดยข้าพเจ้าเป็นพิธีกรดำเนินรายการและวิทยากรกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ในฐานปฏิบัติการเคมี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น