วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ได้จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ณ โรงเรียนภูเขียวและโรงเรียนภูมิวิทยา ข้าพเจ้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ (ม.1-3)และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง(ม.1-3) ได้เป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 8 - 9 พฤศจืกายน 2553 ณ โรงเรียนภูเขียว สู้ตายค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น