วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

วันที่ 5-7 ตุลาคม 2553 โรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น