วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2553 สพป.เขต2 ชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนภูเขียวและโรงเรียนภูมิ ข้าพเจ้าส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ม.1-3) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานีในเดือนธันวาคม และข้าพเจ้าเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมท้องถิ่น ประเภท นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน(อนุรักษ์) ชั้น ม.4-6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น