วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การประกวดโครงงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

วันที่ 25 สิงหาคม 2552 สพท.ชย.2 ได้ดำเนินการจัดการประกวดโครงงานเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง โดยจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนภูเขียว นักเรียนโรงเรียนภูเขียวที่เรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์จีงได้มีโอกาสได้ดูโครงงานที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น