วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คุณรู้จักร่างกายของคุณ(ดี)แค่ไหน

ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ
โครงกระดูกมนุษย์ (Human skeleton) ประกอบไปด้วย
กระดูกชิ้นต่างๆในร่างกาย ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยโครงสร้างของข้อต่อ เอ็น กล้ามเนื้อ กระดูกอ่อน และอวัยวะต่างๆ กระดูกในมนุษย์ผู้ใหญ่มีประมาณ 206 ชิ้น และคิดเป็นประมาณ 20 เปอร์เซนต์ของน้ำหนักร่างกาย อย่างไรก็ดี จำนวนของกระดูกอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทารกแรกเกิดจะมีกระดูกจำนวนประมาณ 300 ชิ้น ซึ่งต่อมากระดูกบางชิ้นจะมีการเชื่อมรวมกันระหว่างการเจริญเติบโต เช่นส่วนกระเบนเหน็บและส่วนก้นกบของกระดูกสันหลัง นอกจากนี้ในทารกแรกเกิดยังมีโครงสร้างของกระดูกอ่อนอยู่มาก เพื่อให้มีการสร้างโครงสร้างของกระดูกระหว่างการเจริญเติบโต และจะมีการพัฒนาไปเป็นกระดูกทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดช่วงวัยรุ่น
กระดูกจะติดต่อกับกระดูกอีกชิ้น และประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงกระดูกด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นใน
กระดูกโคนลิ้น (Hyoid bone) ซึ่งเป็นกระดูกที่ไม่ติดต่อกับกระดูกชิ้นอื่นๆโดยตรง แต่จะยึดไว้ในบริเวณส่วนบนของคอหอยด้วยเอ็นและกล้ามเนื้อใกล้เคียง
กระดูกชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในมนุษย์คือ
กระดูกต้นขา (Femur) ในขณะที่กระดูกชิ้นเล็กที่สุดคือกระดูกโกลน (Stapes) ซึ่งเป็นกระดูกของหูชั้นกลางชิ้นหนึ่ง
โครงกระดูก มีหน้าที่ที่สำคัญหลายประการ ได้แก่
1. ค้ำจุนโครงสร้างของร่างกาย
2. เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ สำหรับการเคลื่อนไหว
3. ป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น
กะโหลกศีรษะที่ห่อหุ้มสมอง หรือซี่โครงป้องกันปอดและหัวใจจากการกระทบกระเทือน
4. เป็นแหล่งผลิต
เม็ดเลือดที่สำคัญ
5. เป็นแหล่งเก็บสะสม
แคลเซี่ยมที่สำคัญของร่างกาย โดยการควบคุมของฮอร์โมนและ
ไวตามิน D3
โครงกระดูกในมนุษย์ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ
โครงกระดูกแกน (axial skeleton) และโครงกระดูกรยางค์ (appendicular skeleton)
ประเภทของโครงกระดูก แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่
1. โครงกระดูกแกน
โครงกระดูกแกนในผู้ใหญ่ประกอบด้วยกระดูกจำนวน 80 ชิ้น ซึ่งวางตัวในแนวแกนกลางของลำตัว ซึ่งได้แก่
กะโหลกศีรษะ (Skull) มีจำนวน 22 ชิ้น
กระดูกหู (Ear ossicles) จำนวน 6 ชิ้น
กระดูกโคนลิ้น (Hyoid bone) 1 ชิ้น
กระดูกสันหลัง (Vertebral column) จำนวน 26 ชิ้น
กระดูกซี่โครง (Ribs) จำนวน 24 ชิ้น
กระดูกอก (Sternum) 1 ชิ้น
2. โครงกระดูกรยางค์
โครงกระดูกรยางค์ในผู้ใหญ่จะมีทั้งหมด 126 ชิ้น ซึ่งจะอยู่ในส่วนแขนและขาของร่างกายเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่
กระดูกส่วนไหล่ (Shoulder girdle) 4 ชิ้น
กระดูกแขน (Bones of arms) 6 ชิ้น
กระดูกมือ (Bones of hands) จำนวน 54 ชิ้น
กระดูกเชิงกราน (Pelvic girdle) 2 ชิ้น
กระดูกขา (Bones of legs) 8 ชิ้น
กระดูกเท้า (Bones of feet) 52 ชิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น