วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2552

การเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2553

วันที่ 4 กันยายน 2552 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 ณ บริเวณหน้าเสาธง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น